Home

The school where children can reach their full potential!

I can have fun!

Vergezicht Private School  in Somerset West, creates a learning support milieu to learners who may find it difficult to adapt and flourish in big schools.

 • Vergezicht Private School offers Afrikaans and English speaking pupils a remedial environment in which everyone is encouraged to achieve their potential.
 • We teach learners from Grade R to Grade 7 and are ideally suited for children with ADHD, barriers to learning and those who need the emotional security of small classes.
 • Vergezicht Private School, registered with the WCED, has small classes with an average of 11 learners per class. Vergezicht Private School has a FULL Umalusi accreditation.

logo

 • Psychologists, Occupational-, Speech- and Remedial Therapists are available as consultants to the teachers and parents.
yes
Ek kan! I can!

Die skool waar kinders hul volle potensiaal kan bereik!

 

 Tuisblad

Vergezicht Privaatskool  in Somerset-Wes, skep ‘n milieu van leerondersteuning vir kinders wat dit moeilik vind om aan te pas en te floreer in groot skole.

 • Vergezicht Privaatskool bied aan Afrikaans- en Engelssprekende leerders ‘n remediërende leeromgewing waarin kinders ondersteun word om hul potensiaal kan bereik.

  Ek kan elke dag nuwe dinge leer!

   

 • Ons onderrig kinders vanaf Graad R to Graad 7 en is veral geskik vir kinders wat simptome toon van aandagafleibaarheid en leerhindernisse of diegene wat die emosionele sekuriteit van ‘n klein klassie benodig.
 • Vergezicht Privaatskool, geregistreer by die WKOD,  het gemiddeld 11 leerders per klas. Die skool het ‘n VOLLEDIGE  Umalusi akkreditasie.
 • Sielkundiges, Arbeids-, Spraak-  en Remediërende Terapeute is beskikbaar as konsultante vir onderwysers en ouers.


One of its kind in the Helderberg!
Enig in sy soort in die Helderberg!