Meer oor Vergezicht

Vergezicht Privaatskoolsomerset-west is geleë  in Somerset-Wes in die Helderbergstreek van die Wes-Kaap en bied ‘n unieke en alternatiewe leerondersteuningskeuse  aan kinders wat moeilik aanpas in groot skole.

Vergezicht Privaatskool is in 2006 gestig en bied aan Afrikaans- en Engelssprekende leerders ‘n remediërende leeromgewing waarin hul aangemoedig word om hul ware potensiaal te verwesenlik.
Ons  leerders word onderrig in klein klassies met ‘n 1:11 ratio.aboutpage pic

Elke kind se vordering word bespreek by die gereelde ondersteuningsvergaderings  deur ons span, wat insluit ‘n sielkundige, spraakterapeut en remediërende spesialiste.

Vergezicht Privaatskool  is geregistreer by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement  as ‘n onafhanklike laerskool en al ons opvoeders is geregistreerde onderwysers.
Vergezicht Privaatskool het ‘n volledige akkreditasie van die Umalusi S.A. Beheerraad ontvang. Dit beteken dat die leerders se akademiese, emosionele en sosiale welstand die uiters streng maatstawwe van Umalusi bereik het.

Ons onderrig die hoofstroomkurrikulum (CAPS), Afrikaans en Engels medium Gr R – 7

Ons onderrig kinders wat simptome toon van aandagafleibaarheid (ADHD) of wat ander vorms van leerhindernisse ervaar.

Ons vervul ‘n leerondersteuningsrol ten einde aan elke kind die geleentheid te bied om sy/haar potensiaal te bereik.


Vergezicht Privaatskool  se leuse is maklik genoeg dat selfs die jongste kind dit kan lees en verstaan!