Learner Support

We love to learn!

As in any big school Vergezicht Private School :

  • Follows the National Curriculum
  • Use learner textbooks approved by the WCED
  • Follows the CAPS guidelines
  • Uses the CEMIS system
  • Has a media centre with computers and library books
  • Has a computer plus software for presentation of lessons in every classroom
  • Sends out a monthly newsletter, in which we publish school news and learners’ achievements
  • Takes the children on educational outings

 

Leerondersteuning

Vergezicht Privaatskool, net soos groot skole :   

teacher-vergezicht
Ons leer baie!

Volg die Nasionale Kurrikulum

-Gebruik teksboeke wat   goedgekeur is deur die WKOD

-Volg die CAPS riglyne

-Gebruik die CEMIS sisteem

-Het ‘n media sentrum met rekenaars
en biblioteekboeke

Het ‘n rekenaar en sagteware in elke klas om lesaanbiedings aanskoulik te hou.

-Stuur elke maand ‘n Nuusbrief uit, waarin skoolnuus en leerderprestasies gepubliseer word.

-Neem die leerders op opvoedkundige uitstappies.

uistappie
Bang? Nie EK nie!