Klaskamer Ondersteuning

By Vergezicht Privaatskool moet ons seker maak ons leerders voel tuis in ons klaskamers, want dan is hulle ontspanne en gelukkig.

  • Ons het ‘n gemiddelde van 11 kinders per klas.
  • Daar is baie individuele aandag
  • Die daaglikse hoogs-voorspelbare struktuur laat kinders emosioneel veilig voel.

viool

  • Die gebruik van ‘n skootrekenaar of tablet word toegelaat in gevalle waar gebrekkige fynmotoriek dalk die kind se optimale funksionering mag benadeel.
  • Indien ‘n kind beter kan funksioneer met die hulp van ‘n fasiliteerder, word dit aangemoedig.

dr seuss