Leerhindernisse


Ten einde ‘n optimum omgewing te skep vir kinders met leerhindernisse, is daar heelwat toepaslike aanpassings by Vergezicht Privatskool. Kinders word dus goed ondersteun, terwyl ‘n goeie vlak van akademiese prestasies steeds nagestreef word.

Vergezicht Privaatskool ondersteun en koester kinders met leerhindernisse soos:

 • ADHD 
 • Taalprobleme
 • Dispraksie
 • Angs
 • Ligte visuele- en gehoorprobleme
 • Lees- en spelprobleme
 • Disleksie
 • Wiskunde probleme

Die Bestuurspan van die skool is goed toegerus om kinders met leerhindernisse by te staan en sluit in:

 • ‘n Sielkundige
 • ‘n Spraakterapeut
 • Vier remediërende terapeute 
 • By Vergezicht Privaatskool word gereelde leerderbesprekings gehou tussen die Bestuur en die Personeel, sodat elke kind se unieke probleme en prestasies die nodige aandag kan kry en terapeutiese insette kan plaasvind.

‘n Span van leerondersteunende terapeute (Spraak-, Arbeids-, Remediërend en Speelterapie) is beskikbaar.

Na skool kan die die kinders vir een uur lank huiswerk doen onder die toesig van die personeel.

Die skool gebruik die Nessy sagteware, wat spesifiek ontwerp is om Disleksie aan te spreek.

kuikens
By Vergezicht pas ons ons kuikentjies BAIE mooi op…