Toetse en Eksamens

Vergezicht Privaatskool toetse en eksamensBy  Vergezicht Privaatskool  weet ons dat toetse en eksamens baie spanningsvol kan wees. Ons hou streng by die  CAPS voorskrifte, maar bou ook heelwat ondersteuning in tydens toetse en eksamens.

Ons gebruik ‘n uniforme lettertipe (Comic Sans font) om swak lesers of disleksielyers te ondersteun. Die puntgrootte is altyd 14, behalwe in Graad 7, waar die puntgrootte 12 is.

Ons volg ‘n stelsel van Alternatiewe  Assessering, sodat kinders met leerhindernisse  steeds hul volle potensiaal ken bereik. Alternatiewe assessering kan die volgende behels:

  • Individuele voorlees van vraestelle waar nodig
  • Individuele voorlees van vraestelle en skribeer van antwoorde waar nodig
  • Emosionele ondersteuning aan angstige kinders gedurende assesserings
  • ‘n Vorm van alternatiewe assessesering genoemredirecting om kinders by te staan wie se aandag dwaal of om ADHD lyers by te staan.
  • Dat sommige kinders toegelaat word om apart van die ander te skryf wanneer hulle   probleme het met fokus, of wanneer hulle angstig voel.
  • Dat sommige kinders ‘n  dispensasie in die vorm van ekstra tyd kry om hulle vraestelle te voltooi.

toetse