Toelatingsbeleid

Ons onderrig:

  • Afrikaans- en/of Engelssprekende leerders. (Graad R – 7)
  • kinders wat die kognitiewe potensiaal het om hoofstroomwerk te doen.
    (‘n Sielkundige evaluering word vereis vir toelating.)
  • kinders wat voorheen ‘n andersoortige kurrikulum gevolg het. (Byvoorbeeld immigrante). Evaluasie vir plasing in ‘n graad is hier noodsaaklik.
  • kinders wat baie matige simptome van outisme/Asperger’s Sindroom toon. Indien die simptome van ondoeltreffende selfbeheer egter ontwrigtend is vir die res van die klasgroep, sal medikasie, terapeutiese ingrepe of ‘n individuele assistent as voorwaarde vir inname gestel word.
  • kinders met aandagafleibaarheid met of sonder hiperaktiwiteit. Indien die simptome van ADHD ontwrigtend is vir die res van die klasgroep, sal medikasie, terapeutiese ingrepe of ‘n individuele assistent as voorwaarde vir inname gestel word.
  • kinders met leerhindernisse. Dit kan insluit ernstige kommunikasie-, lees- of wiskunde probleme
  • kinders wat die emosionele sekuriteit en struktuur van ʼn kleiner klas nodig het.
  • kinders wat baie matige simptome van outisme/Asperger’s Sindroom toon. Indien  die simptome van ondoeltreffende selfbeheer egter ontwrigtend is vir die res van die klasgroep, sal medikasie, terapeutiese ingrepe of ‘n individuele assistent as voorwaarde vir inname gestel word.