Skool Toelatings Proses

vergezict privaat skool toelatings proses

  • Die skool se konsultantsielkundige kontak voornemende ouers.
  • Eerste afspraak en besigtiging van die skool word gereël.
  • ‘n Twee weke evaluasie tydperk vind plaas. (Koste R 1 768,00) Gedurende hierdie tyd word ’n remediërende evaluasie en disleksietoets afgeneem (van toepassing: Graad 2-7).
  • ‘n Toelatingsvergadering vind plaas.
  • ‘n Kontrak word gesluit. ‘n Deposito is onmiddelik betaalbaar.

yes