Skoolfooie

SKOOLFOOIE vir 2019 

  • Deposito: R 4 235,00  is betaalbaar wanneer die  leerder toegelaat word. Hierdie deposito word terugbetaal wanneer die leerder Vergezicht Privaatskool verlaat.
    n Geskrewe kennisgewingtydperk van EEN KWARTAAL is noodsaaklik vir uitbetaling van ‘n deposito.
  • Die fooi vir die  Evalueringstydperk is  R 2 120,00
  • Die skoolfooi is R4 235,00  per maand vir 12 maande van die jaar. (Januarie – Desember) Skoolfooie is vooruitbetaalbaar vir elke maand en moet voor die 3de dag van ’n maand vereffen wees. (10% afslag indien volle jaarlikse fooie betaal is teen 31 Januarie 2019.)
  • Wanbetaling mag tot skooluitsetting lei.nog pics